Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.pdf