ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/νση: Ερυθρού Σταυρού 12                                    

            Τ.Κ. 851 00 – Ρόδος          

Πληρ.:  Ειρήνη Αττιτή                                                   

Τηλ.:   22413 64422, 4                                                                   

 

 

 

 

 

Ρόδος, 30/05/2017

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για προμήθεια κιόσκι.

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πρόκειται να συνδιοργανώσει με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Λέρου με το διακριτικό τίτλο «Η ΖΩΗ» δράση στα πλαίσια των αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων "ΑΛΙΝΤΙΑ 2017", η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λέρο στις 05 και 06 Αυγούστου 2017.

 

Για τον παραπάνω λόγο ζητούμε την προμήθεια των κάτωθι ειδών:

 

Χαρακτηριστικά προμήθειας

Ποσότητα

Πτυσσόμενο Gagebo (κιόσκι) βαρέως τύπου, διαστάσης 3 m Χ 4,50 m με αλουμινένιο σκελετό και με ύφασμα μεγάλης αντοχής και αδιάβροχο.

1 τμχ.

Πλαϊνό φύλλο διάστασης 3 m X 2,5 m

2 τμχ.

Πλαϊνό φύλλο διάστασης 4,5 m X 2,5 m

2 τμχ.

 

 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές με την προϋπόθεση ότι η παραπάνω προμήθεια θα παραδοθεί στην υπηρεσίας μας συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα παραστατικά (δελτίο αποστολής – τιμολόγιο επί πιστώσει) τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της δράσης.

Οι προσφορές θα κατατίθενται πρωτότυπες με σφραγίδα και υπογραφή στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Ερυθρού Σταυρού 12, Τ.Κ. 85100, Ρόδος) ή με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: @ μέχρι την 01/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.