ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Δ/νση: Ερυθρού Σταυρού 12                                    

            Τ.Κ. 851 00 – Ρόδος          

Πληρ.:  Ειρήνη Αττιτή                                                   

Τηλ.:   22413 64422,4                                                                   

 

 

 

 

 

Ρόδος, 30/05/2017

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μηχανήματα & υλικά καθαρισμού.  

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ανάγκη την προμήθεια των κάτωθι ειδών για τον καθαρισμό των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου και για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.

 

Χαρακτηριστικά

Ποσότητα

Πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης ζεστού – κρύου νερού

 1. Τύπος ρεύματος:                            3/400/50 – Ph/V/Hz
 2. Παροχή:                                          300 έως τουλάχιστον 800 I/h (ρυθμιζόμενη)
 3. Πίεση:                                             30 έως τουλάχιστον 180 bar (ρυθμιζόμενη)
 4. Εγκατεστημένη ισχύς:                    τουλάχιστον 6 kW
 5. Κατανάλωση καυσίμου:                 5 kg/h (μέγιστη)
 6. Δεξαμενή καυσίμου:                       τουλάχιστον 15 l
 7. Καλώδιο ρεύματος:                         τουλάχιστον 5 m
 8. Μέγιστο Βάρος:                               120 kg
 9. Μέγιστες Διαστάσεις (Μ×Π×Υ):   1100 Χ 700 Χ 950  mm

Θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργιο, πρόσφατης κατασκευής, προηγμένης τεχνολογίας και σχεδιασμού κατασκευής, γνωστού εύφημου εργοστασίου με ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα αλλά και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. θα είναι τροχήλατο με τουλάχιστον τρεις (3) συνολικά τροχούς ενώ θα διαθέτει κατάλληλες χειρολαβές για την εύκολη χρήση & μετακίνησή του. Θα διαθέτει αντλία υψηλής πίεσης νερού τουλάχιστον τριών (3) κεραμικών εμβόλων πολύ μεγάλης αντοχής και αξιοπιστίας. Θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο σύστημα αυτόματου τερματισμού της λειτουργίας του σε περίπτωση χαμηλής στάθμης καυσίμου. Θα διαθέτει πιστολέτο ειδικών προδιαγραφών με σκανδάλη μαλακής και εργονομικής λαβής (easy-press), κάνη μήκους τουλάχιστον 1,0m με κατάλληλο ακροφύσιο ισχύος ψεκασμού του νερού και σωλήνα υψηλής πίεσης πολύ υψηλής αντοχής ειδικών προδιαγραφών μήκους τουλάχιστον 5m. Επί του πλυστικού μηχανήματος θα πρέπει να υπάρχους ειδικές βάσεις στήριξης του πιστολέτου πλύσης και στις δύο πλευρές του μηχανήματος. Θα είναι εξοπλισμένο με δοχείο απορρυπαντικού επαρκούς χωρητικότητας.

 

1 τμχ.

Ηλεκτρική σκούπα – ισχυρή μηχανή ξηρής και υγρής αναρρόφησης

 1. Ποσότητα αναρ/νου αέρα:              τουλάχιστον 150 l/s
 2. Πίεση αναρρόφησης:                     τουλάχιστον 200 mbar
 3. Ελάχιστη χωρητικότητα κάδου:     70 l
 4. Ισχύς:                                             τουλάχιστον 3500 W
 5. Μήκος καλωδίου:                           τουλάχιστον 10m
 6. Μέγιστη στάθμη έντασης ήχου:     80dB(A)
 7. Υλικό κατασκευής κάδου:              πλαστικό, ειδικών προδιαγραφών υψηλής αντοχής
 8. Αριθμός τουρμπινών / μοτέρ:         τουλάχιστον τρείς (3)
 9. Συχνότητα :                                     50-60 Hz
 10. Τάση:                                             220-240 V
 11. Μέγιστο Βάρος:                             30 kg
 12. Μέγιστες Διαστάσεις (Μ×Π×Υ):   520 Χ 750 Χ 1020  mm

Θα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια, πρόσφατης κατασκευής, προηγμένης τεχνολογίας και σχεδιασμού κατασκευής, γνωστού εύφημου εργοστασίου με ευρεία κυκλοφορία στην Ελλάδα αλλά και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα διαθέτει εύκαμπτο αγωγό αναρρόφησης τουλάχιστον 4m, ειδικό εξάρτημα καθαρισμού «δύσκολων» σημείων, κατάλληλη λαβή ώθησης, ειδικό εξάρτημα κάμψης, φυσίγγιο φίλτρου και ειδική διάταξη μπάρας προφυλακτήρα.

 

1 τμχ.

Μπεκ αφρού

Συμβατό για το παραπάνω πλυστικό μηχάνημα και το υπό προμήθεια αφρογόνο υλικό.

1 τμχ.

Αφρογόνο χημικό

Ειδικό για το πλύσιμο αυτοκινήτων και σκηνών εκτάκτων αναγκών κατάλληλο για τη χρήση του με το παραπάνω πλυστικό μηχάνημα και μπεκ αφρού.

20 LIT

 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές, εφόσον

 1. πληρούνται όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω.
 2. το εργοστάσιο κατασκευής των ανωτέρω προσφερόμενων μηχανημάτων και υλικών διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης της διεθνούς σειράς ISO 9001 & ISO 14001 τα οποία οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 για το παρεχόμενο service.
 3. τα υπό προμήθεια μηχανήματα θα πρέπει να πληρούν απόλυτα τους κανόνες υγιεινής, εργονομίας και ασφάλειας CE, που ισχύουν για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την λειτουργία και χρήση τους. Με την προσφορά θα να προσκομιστούν επικυρωμένα αντίγραφα ή πρωτότυπες Δηλώσεις Συμμόρφωσης (CE) του εργοστασίου κατασκευής.
 4. η πληρωμή θα είναι επί πιστώσει.
 5. τα προϊόντα θα παραδοθούν στην υπηρεσία μας συνοδευόμενα από τα απαιτούμενα παραστατικά (δελτίο αποστολής – τιμολόγιο επί πιστώσει) και η χρέωση της αποστολής θα βαρύνει τον προμηθευτή. Ο χρόνος παράδοσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 15 ημερολογιακές ημέρες από την έγγραφη ανάθεση.
 6. υπάρχει εξουσιοδοτημένο Service  στη Ρόδο.

 

Οι προσφορές θα κατατίθενται πρωτότυπες με σφραγίδα και υπογραφή στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (Ερυθρού Σταυρού 12, Τ.Κ. 85100, Ρόδος) ή με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: e.attiti@rho.pnai.gov.gr μέχρι την 01/06/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.