ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:15 π.μ.