Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δέχεται κλειστές σφραγισμένες οικονομικές προσφορές προκειμένου να προμηθευτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ωρομέτρησης παρουσίας προσωπικού, αποτελούμενο από 18 τερματικούς σταθμούς καταγραφής, που θα εγκατασταθούν σε αντίστοιχα κτίρια, 300 κάρτες προσωπικού, καθώς και το αντίστοιχο λογισμικό καταγραφής-εποπτείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς μέχρι την 18-12-2013 ημέρα Τετάρτη  και ωρα 15:00 στη Δ/νση Οικονομικού της Π.Ν. Αιγαίου – Πλατεία Τσιροπινά 84100 Σύρος. Όλη η πρόσλκηση εδώ.

image_print