• Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την υποβολή προσφοράς για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ΄΄ Αποξήλωση Πλαστικών Δαπέδων στο κτίριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ν. Δωδ/σου). ΄΄
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ενημέρωση 30-5-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ