Κατόπιν :

  1. Της αριθ. 897/05-02-14 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για την Περιφ. Ενότητα Δωδ/σου ο οποίος κρίθηκε άγονος λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος,
  2. Την αριθ. 99/04-03-2014 (Πρακτικό 5ο ) Απόφαση Οικον. Επιτροπής της ΠΝΑΙ η οποία εγκρίνει τα πρακτικά αξιολόγησης σύμφωνα με τα οποία κρίθηκε άγονος ο εν’ λόγω διαγωνισμός  διότι δεν προσήλθε κανείς ενδιαφερόμενος και εγκρίνει την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθ.2 παρ. 13 του Ν. 2286/95 για την κάλυψη της εν’λόγω προμήθειας.

Παρακαλούνται : Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθεύσουν με πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης την Περιφ. Νοτίου Αιγαίου Ν. Δωδ/σου παρακαλούνται να προσέλθουν στο Διοικητήριο ΠΕ Ρόδου στο γραφείο 16, την Δευτέρα 17 Μαρτίου και ώρα  11:00 για να λάβουν μέρος στην από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής παρακαλούνται να λάβουν γνώση των όρων της ανωτέρω αναφερόμενης διακήρυξης (ΑΔΑ διακήρυξης διαύγεια : ΒΙΡ37ΛΞ-ΜΡ6)

 

                                                                                                   

                                                               Ο Αντιπεριφερειάρχης

                                                               Δωδεκανήσου

 

                                                                 Φώτης Χατζηδιάκος