Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών -A/θμιας για τη διαδρομή « ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΗΛΟΣ » σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών -A/θμιας για τη διαδρομή « ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΗΛΟΣ » σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα (ΑΔΑ : ΩΦΙΦ7ΛΞ-Χ2Φ)