Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών B/θμιας για τη διαδρομή « ΜΕΝΕΤΕΣ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ- ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ » σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων  για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών B/θμιας  για τη διαδρομή  « ΜΕΝΕΤΕΣ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΗΓΑΔΙΩΝ- ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ » σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα