Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών AMEA-A/θμιας για τη διαδρομή « ΖΗΠΑΡΙ- ΚΩΣ »

Εγινε ορθή επανάληψη την 13/11/2018

 

9ΛΗΘ7ΛΞ-4ΘΣ.pdf