Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται για την παροχή υπηρεσίας Μεταφοράς Μαθητών των ανωτέρω διαδρομών σύμφωνα με τον παρατιθέμενο πίνακα σχολικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 έως Ιουνίου 2019 , να προσέλθουν στο Διοικητήριο ΠΕ Ρόδου Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00 για να λάβουν μέρος στην από το νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
image_print