Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών A/θμιας ΝΗΠΙΩΝ -ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ για τη διαδρομή « ΠΥΛΩΝΑ –ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΥ (Ν.ΡΟΔΟΥ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου   για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών A/θμιας ΝΗΠΙΩΝ -ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ  για τη διαδρομή  « ΠΥΛΩΝΑ –ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΘΟΥ (Ν.ΡΟΔΟΥ)