Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση Για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς << Μαθητών Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης των μαθητών του νησιού της Λέρου  περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2015 >>