Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμμετοχής σε ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ( ΤΜΗΜΑΤΑ 1,3,4,6) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ OMAΔΕΣ 1,3,4,6 ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΟΡΑ ΜΕΣΩ SITE.pdf

diakirixii ψηφ.pdf