Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης) για την κάλυψη των αναγκών των κτιρίων  των Ν.Π.Δ.Δ. του νομού Δωδ/σου για την χειμερινή περίοδο 2014 από 01/01/2014 – 15/04/2014  προϋπολογισμού ,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το έτος 2014