Παρακαλούμε για τις οικονομικές προσφορές για την προμήθεια UPS με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς: 800 VA , 400 W
Λειτουργίας: Line Interactive.
Έξοδοι: 3 έξοδοι DIN ή IEC
Αριθμός μπαταριών : 1 
Μπαταρία : 12V, 9Ah 
USB σύνδεση με Η/Υ
Εγγύηση: 2 χρόνια
 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 990€ 
Αρ. δέσμευσης 916
 
Οι οικονομικές προσφορές, μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές να σταλούν σε κλειστό φάκελο εως την Παρασκευή 2 Μαϊου 2014 και ώρα 13:00 στην διεύθυνση:
 
Τμ. Πληροφορικής Δωδεκανήσου
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
πλατεία ελευθερίας 1
85100
Ρόδος
τηλ. 2241360630
 
 
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο itd.dod@pnai.gov.gr