Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά εως την 30/01/2020 για τα παρακάτω:

Συσκευή UPS 3000VA, τεμάχια 3

Τύπος συσκευής: Online
Παρεχόμενη ισχύς (VA): 3000VA
Παρεχόμενη ισχύς (Watt): 2700W
Waveform output: Sine Wave
Είσοδος (φάση): One phase (1PH)
Έξοδος (φάση): One phase (1PH)
Χρόνος επαναφόρτισης: 8
Σύνδεση: USB, RS-232, SmartSlot
Rack mount: Yes (optional)
Rack height: 2U
Εγγύηση (μήνες): 2 έτη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα υλικά θα παραδοθούν στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με έξοδα του προμηθευτή

Δεκτές γίνονται μόνο οι προσφορές που συνοδεύονται από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ισχύς προσφοράς: 4 μήνες

Τρόπος πληρωμής: Πίστωση 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

Οι προσφορές θα αποστελλονται στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

itd.dod@pnai.gov.gr

Για πληροφορίες 2241360562 – 631

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά σε 30 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

image_print