Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά εως την 16/10/2019 στο itd.dod@pnai.gov.gr  για τα παρακάτω:

Καταστροφέας εγγράφων , τεμάχια 3 με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Διάρκεια συνεχούς καταστροφής άνω των 5 λεπτών

Δυνατότητα καταστροφής συνδετήρων και συρμάτων

Ανοιγμα τροφοδοσίας άνω των 200mm

Ταυτόχρονη κοπή άνω των 6 φύλλων Α4 80gr

Χωρητικότητα κάδου άνω των 15 λίτρων

 

 

Πίστωση 2 μηνών απο την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

ισχύουν οι νόμιμες κρατήσεις