Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά εως την 30/01/2020 για τα παρακάτω:

 

Σταθερή ενσύρματη ψηφιακή τηλεφωνική συσκευή (μάυρο), τεμάχια 50

Αναγνώριση κλήσεων/Αναγνώριση κλήσεων στην αναμονή, Αναγνώριση κλήσης FSK&DTMF, Μεγάφωνο, 68 Μνήμες Αναγνώρισης Κλήσεων, Λίστα 25 εξερχόμενων κλήσεων, 10 Μνήμες δύο πλήκτρων, 4 Ταχείες κλήσεις, Λειτουργία σίγασης μικροφώνου, Επανάκληση τελαυταίου αριθμού, Ρύθμιση έντασης κουδουνιού, Διακόπτης Tone/Pulse

Να λειτουργεί η οθόνη χωρίς μπαταρίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα υλικά θα παραδοθούν στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου με έξοδα του προμηθευτή

Δεκτές γίνονται μόνο οι προσφορές που συνοδεύονται από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.

Ισχύς προσφοράς: 4 μήνες

Τρόπος πληρωμής: Πίστωση 4 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

Οι προσφορές θα αποστελλονται στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

itd.dod@pnai.gov.gr

Για πληροφορίες 2241360562 – 631