παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στο @ μέχρι την 10/07/2018 και ώρα 14:00 για τα παρακάτω:

1. Εληνική σημαία διαστάσεων 240Χ360εκ, τεμάχια 30
2. Ελληνική σημαία διαστάσεων 90Χ135εκ, τεμάχια 10

3. Ελληνική σημαία διαστάσεων 310Χ465εκ, τεμάχια 5

4. Σημαία Ευρωπαϊκής Ενωσης διαστάσεων 120Χ200εκ, τεμάχια 5

5. Σημαία ΝΑΤΟ διαστάσεων 120Χ200εκ, τεμάχια 3 (προαιρετικό)

Προδιαγραφές
Ολες οι σημαίες θα πρέπει να είναι απο πολυεστερικό σημαιόπανο με διπλές ραφές

Μπορούν να αποκλείνουν απο τις αναφερόμενες διαστάσεις κατα 10εκ σε μήκος ή πλάτος

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση με δικά του έξοδα να παραδωσει τα υλικά στην διεύθυνση:
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Πλατεία Ελευθερίας 1
85100
Ρόδος
Τμ. Προμηθιών
2241360543-544

Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα υλικά το αργότερο σε 1 μήνα απο την ημέρα που θα ενημερωθεί με e-mail για την προμήθεια.
Αν τα υλικά που παραδώσει είναι εκτός προδιαγραφών, αποστέλλονται πίσω με έξοδα του προμηθευτή, οποίος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα σωστά υλικά εντός 10 ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση, δίνεται εντολή στον επόμενο μειοδότη.

Για όσους δεν γνωρίζουν την διαδικασία, η φθηνότερη προσφορά εντός προδιαγραφών στέλνεται στην οικονομκή επιτροπή για έγκριση του ποσού και στην συνέχεια αφού εκδοθεί η απόφαση απο την αποκεντρωμένη διοίκηση αιγαίου, ο μειοδότης παίρνει εντολή για αποστολή των υλικών και έκδοση του τιμολογίου. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 2-3 μήνες.

Ενημέρωση – Προϋποθέσεις
Η προσφορά θα έχει ισχύ 4 μήνες
Πίστωση 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
Για όσους δεν γνωρίζουν, αν το ποσό ξεπερνάει τα 1500€, απαιτείται φορολογική ενημερότητα και αν το ποσό ξεπερνάει τις 3000€ απαιτείται και ασφαλιστική ενημερότητα.
Σε αντίθετη περίπτωση η κατάθεση γίνεται υπερ της ΔΟΥ.
Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης, ο ΑΦΜ, ΔΟΥ κτλ (πλήρη στοιχεία)