Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά έως την 30/5/2017 και ώρα 13:00 για τα παρακάτω κλιματιστικά:

 

Κλιματιστικά τεχνολογίας inverter ψύξης / θέρμανσης . Εγγύηση 1 χρόνο.

 

Διοικητήριο

Ονομαστική απόδοση 12000btu, δαπέδου τεμάχια 1

Ονομαστική απόδοση 22000btu, δαπέδου τεμάχια 1

(μέγιστο ύψος εσωτερικών μονάδων  0.90 μ)

 

Πλατεία Ελευθερίας 1

2241360631

a.gkikas@rho.pnai.gov.gr

 

 

Η/Οι προσφορά/ές μπορεί να είναι σε σφραγισμένο φάκελο ή στα αντίστοιχα e-mail. Αν είναι σε φάκελο θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα με τα στοιχεία της εταιρείας και υπογραφή με μπλέ στυλό. Αν είναι σε mail θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, ΑΦΜ, τηλ κτλ)

 

Οι  προσφορές θα πρέπει να παραδίδονται στην αντίστοιχη διεύθυνση ή με e-mail.

 

Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται σωλήνες, καλώδια, βάσεις κτλ, τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 3 μέτρα/τεμάχιο.

Τα κλιματιστικά θα πρέπει να παραδοθούν σε λειτουργία.

Σε περίπτωση που σε κάποια γραφεία υπάρχει παλιό κλιματιστικό, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να το απεγκαταστήσει και να το απομακρύνει από το κτίριο (προς ανακύκλωση ή στην έδρα του).

Η προσφορά θα έχει ισχύ 6 μήνες και η πληρωμή θα είναι επί πίστωση

Ο ανάδοχος θα ενημερωθεί τηλεφωνικά και με mail με την σχετική απόφαση έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής.

Χρόνος παράδοσης: 20 μέρες απο την ημερομηνία ειδοποίησης

Χρόνος πληρωμής: 3 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

 

Ενημέρωση – Προϋποθέσεις
Για όσους δεν γνωρίζουν, αν το ποσό ξεπερνάει τα 1500€, απαιτείται φορολογική ενημερότητα και αν το ποσό ξεπερνάει τις 3000€ απαιτείται φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν είναι εταιρεία, χρειάζεται ποινικά των μελών του ΔΣ).
Σε αντίθετη περίπτωση η κατάθεση γίνεται υπέρ της αρμόδιας ΔΟΥ.

 

image_print