Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά εως την 19/2/2021 στο itd.dod@pnai.gov.gr για τα παρακάτω:

 

1) Για το τηλεφωνικό κέντρο στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Δωδ/σου μάρκας Alcatel OmniPCX power CPU EE μωβ rainbow

 

α) Ζητάμε SLI 16 (κάρτα επιπλέων εσωτερικών), τεμαχια 1

β) Ζητάμε συσκευές «κονσόλες» συμβατές με το συγκεκριμένο τηλ. κέντρο, τεμάχια 5

 

2) Για το τηλεφωνικό κέντρο στο κτίριο Ζέφυρος, μάρκας Siemens openscape business v.2 (v2 r6.2.0-0.29) (Hipath 3800 expansionbox)

*OCCL x8

 

α) Ζητάμε κάρτα για 24 (αναλογικά) εσωτερικά με τα αντίστοιχα lisence, τεμάχια 1

β) Ζητάμε συσκευές ψηφιακές για το συγκεκριμένο τηλ. κέντρο, τεμάχια 5

 

3) Για το τηλεφωνικό κέντρο του Διοικητηρίου μάρκας Unify openscape business X8 base box

α) Ζητάμε συσκευές ψηφιακές για το συγκεκριμένο τηλ. κέντρο, τεμάχια 10

 

Ισχύς προσφοράς 3 μήνες

 

Θα πρέπει στην προσφορά να αναφέρονται αναλυτικά η τιμή ανταλλακτικών και εργασίας

Τα ζητούμενα θα πρέπει να παραδοθούν σε λειτουργία με τις κατάλληλες ρυθμίσεις ώστε να είναι πλήρως λειτουργικά και συμβατά με τα αντίστοιχα τηλ. κέντρα. (ότι άλλο πρέπει να περιληφθεί για να λειτουργούν τα επιπλέων εσωτερικά είναι στην υποχρέωση του αναδόχου και είναι υποχρεωμένος να τα επισημάνει στην προσφορά του)

 

**Ο ανάδοχος χρειάζεται να έχει φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφα ποινικού μητρώου, τα οποία θα του ζητηθούν για την υπογραφή της σύμβασης

1) Διευκρίνιση 9/2/2021: Τρόπος πληρωμής: Πίστωση 2-3 μήνες

2) Διευκρίνιση 9/2/2021: Η τηλεφωνία όλων των τηλ κέντρων είναι συζευξις

image_print