Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά εως την 15/12/2019 για την προμήθεια καυσίμων κίνησης που θα χρησιμοποιηθούν απο τις εθελοντικές ομάδες για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες κ.α) στην οποία θα αναφέρετε την έκπτωση σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή του παρατηρητηρίου υγρών καύσιμων (μεση τιμή παρατηρητηρίου για τον νομό Δωδ/σου)

Για την ΠΕ Ρόδου:

3000 λίτρα πετρελαίου κίνησης

1000 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη

 

Για την ΠΕ Κώ:

3000 λίτρα πετρελαίου κίνησης

1000 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη

 

Για την ΠΕ Καλύμνου:

2000 λίτρα πετρελαίου κίνησης

800 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη

 

Για την ΠΕ Καρπάθου:

2000 λίτρα πετρελαίου κίνησης

800 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη

 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ανάδοχος – προσφερών, να έχει την έδρα ή υπόκατάστημα στην αντίστοιχη ΠΕ

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος απο την στιγμή που θα ενημερωθεί απο το αρμόδιο Τμ. Πολιτικής Προστασίας της ΠΝΑι, να βρίσκεται στο σημείο που θα του υποδείξουν με βυτίο ώστε να τροφοδοτεί τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα των εθελωντικών ομάδων ή να βρίσκεται στο πρατήριο απ όπου θα γίνεται ενεφοδιασμός απο εκεί

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 2 έτη

Απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα που θα την προσκομίσετε μαζί με την προσφορά σας

Οι προσφορές θα αποστέλλονται στο kinisi@pnai.gov.gr

Ισχύουν οι νόμιμες κρατήσεις

 

image_print