Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά (μόνο με email στο itd.dod@pnai.gov.gr) εως την 30/01/2020 για τα παρακάτω:

προδιαγραφές και ποσοτητες.pdf

Διάρκεια προσφοράς: 4 μήνες

Πληρωμή: 4 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

Δεκτές θα γίνονται μόνο οι προσφορές που συμπεριλαμβάνονται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προσφερόμενα με δικά του έξοδα στην παρακάτω διεύθυνση:

Διοικητήριο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Πλατεία ελευθερίας 1

85100

Ρόδος

224160631

 

Για πληροφορίες 2241360631   και    itd.dod@pnai.gov.gr

 

Διευκρίνηση (23/1/2020)

τα S/N των server είναι:

Για τους HP DL proliant DL380p Gen8
CZ2310093N
CZ23250CWP
CZ23250CWQ
Για τον HP DL385 Gen10 S/N: CZ294305F9
Για τον HP MSA 1040 είναι
7CE601M231
7CE601M256
image_print