Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά εως την 23/09/2019 και ώρα 13:00 στο     itd.dod@pnai.gov.gr   , για τα παρακατω:

Φορητό διαθλασίμετρο, τεμαχια 2

Μετράει το δείκτη διάθλασης φωτός και τη θερμοκρασία του δείγματος μελιού και βάσει αυτών των μετρήσεων υπολογίζεται το % ποσοστό υγρασίας του μελιού.

Κατάλληλο για εφαρμογές οπου απαιτείται φορητότητα αλλά και μέτρηση απευθείας στην πρότυπη μονάδα διάθλαση (Δείκτη Διάθλασης στο εύρος 1.3306 εως 1.5284).

Μέτρηση απευθείας σε Δείκτη Διάθλασης. Κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές.

Το συγκεκριμένο εύρος είναι αρκετά μεγάλο και μπορεί να βαθμονομηθεί σε:

  • 0,0 – 93,0 % Brix (% σάκχαρα)
  • 0,0 – 26,0 % NaCl (% αλατότητα)
  • 0,0 – 100,0 % οξικό οξύ
  • 0,0 – 60,0 % αιθυλενογλυκόλη
  • 0,0 – 60,0 % προπυλενογλυκόλη
  • 0,0 – 24,0 % KCl (χλωριούχο κάλιο)
  • 0,0 – 100,0 % αιθανόλη

 

 

διάρκεια προσφοράς 3 μήνες

πίστωση 2 μηνες απο την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα προσφερόμενα ή καλύτερων προδιαγραφών εντός 1 μηνός απο την ημερομηνία που θα λάβει ειδοποιήση για την προμήθεια

 

image_print