Παρακαλούμε όπως στείλετε οικονομική προσφοράς έως την 5/6/2018 για τα παρακάτω:

 

Ανεμιστήρας ορθοστάτης, τεμ 5

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ύψος: από 1μ. εως 1,5μ (ρυθμιζόμενο)

Ισχύς: εως 50W

Διάμετρος ανεμιστήρα: 40 εκατοστά και άνω

Τροφοδοσία: 220-240 V, 50/60 Hz

Εγγύηση 2 χρόνια.

 

Ανεμιστήρας οροφής, τεμ 3

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ισχύς: εως 60W

Τροφοδοσία: 220 – 240V, 50Hz

Εγγύηση: 2 χρόνια.

Διάμετρος πτερυγίων: από 120εκ και άνω

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα υλικά θα παραδοθούν στην παρακάτω διεύθυνση με έξοδα του προμηθευτή  (για τους ανεμιστήρες οροφής δεν χρειάζεται εγκατάσταση, αφορά μόνο προμήθεια)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Διοικητήριο

Πλατεία ελευθερίας 1

85100

Ρόδος

2241360562

 

Κατά την παράδοση, η επιτροπή ελέγχει τα υλικά και παραλαμβάνει το δελτίο αποστολής – τιμολόγιο.

Αν τα υλικά που παραδοθούν είναι εκτός προδιαγραφών, ελλιπή ή κατεστραμμένα , ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση μετά από εντολή της αρμόδιας επιτροπής εντός 10 ημερών να παραδώσει τα προβλεπόμενα. Διαφορετικά δεν παραλαμβάνονται.

 

Ενημέρωση – Προϋποθέσεις
Αν το ποσό ξεπερνάει τα 1500€, απαιτείται φορολογική ενημερότητα και αν το ποσό ξεπερνάει τις 3000€ απαιτείται φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου (αν είναι εταιρεία, χρειάζεται ποινικά των μελών του ΔΣ).
Σε αντίθετη περίπτωση η κατάθεση γίνεται υπέρ της αρμόδιας ΔΟΥ.

 

Υπάρχει παρακράτηση 4% στο συνολικό ποσό.
 

Ισχύς προσφοράς: 4 μήνες

Τρόπος πληρωμής: Πίστωση 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου

 

Για αυτούς που δεν γνωρίζουν την διαδικασία, η οικονομικότερη προσφορά εντός προδιαγραφών, αποστέλλεται για έγκριση στην οικονομική επιτροπή και αφού εκδοθεί στην συνέχεια η έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, ο μειοδότης παίρνει εντολή για την προμήθεια των υλικών. Η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 2 μήνες

 

Οι προσφορές θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο itd.dod@pnai.gov.gr ή σε φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση (αν είναι σε φάκελο θα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα και υπογραφή με μπλε στυλό) και θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας.

 

Δ/νση αποστολής προσφορών

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Πλατεία ελευθερίας 1

85100

Ρόδος

Δ/νση Πληροφορικής Δωδ/σου

2241360533

image_print