Παρακαλούμε όπως μας στείλετε προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014 στην διεύθυνση 

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Τμ. Πληροφορικής, πλατεία ελευθερίας 1, 85100, Ρόδος, 2241360630 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο itd.dod@pnai.gov.gr,

για 40 μπαταρίες με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ UPS ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 

 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

40 ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 12V ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ YUASA SWL750

 

Οι μπαταρίες πρέπει να είναι συμβατές με την (YUASA SWL750)  ως προς την τάση , διαστάσεις , ακροδέκτες (θέση, διαστάσεις και τρόπος σύνδεσης ακροδεκτών) και χρόνους φόρτισης.

 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%