Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει  μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 242/1996 και την απόφαση 765/2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,   για  τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ) ΤΗΣ ΠΕ ΡΟΔΟΥ  » καλώντας τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης διακήρυξης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.doc

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΕΣΥ ΡΟΔΟΥ.pdf

image_print