Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή περιπτέρου στην Τουριστική έκθεση του Βερολίνου για το 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ BERLIN 2019.doc

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΙΤΒ 2019.docx

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx

Τυποποιημένο έντυπο προσφυγής.pdf