ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ                        

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΟΙΚ. ΔΩΔ/ΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ                             Ρόδος     27/09/2013

                                                                                         Αριθμ. Πρωτ. 5674

 

Πληροφορίες .  Π. Διακαντώνη                       

Τηλ.    22413-60543                                                     

Fax.     22410-44434                                                     

                                        

 

                                             

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  ΜΕΤ΄ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ( ΝΟΜΟΥ ΔΩΔ/ΣΟΥ ).

 

   Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ( Νομού Δωδ/σου ) σύμφωνα με το Ν. 4182/10-09-2013 άρθρο 100 και λόγω του ότι  η διαδικασία του Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Α/θμιας – Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικών Σχολείων Σχολ. Έτους 2013-2014  δεν έχει ολοκληρωθεί ,   παρακαλούμε όπως μέχρι 03/10/2013 και ώρα 13,00 μ.μ στο γραφείο 15 του 1ου ορόφου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ( Διοικητήριο ) οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση ενδιαφέροντος , προσκομίσουν προσφορά για τα κατωτέρω δρομολόγια  εφ΄όσον με Υπεύθυνη Δήλωση βεβαιώσουν ότι θα τηρούν τις   επισυναπτόμενες Υποχρεώσεις του αναδόχου .

 

   Για το νησί της Ρόδου

α)  Διαδρομή . Αρχάγγελος – Αφάντου – Φαληράκι- Καλυθιές – Ασγούρου – Ρόδος  και επιστροφή μετά συνοδού (Λεωφορείο είκοσι θέσεων )

    Ημερήσιο κόστος διαδρομής με ΦΠΑ  194,70 €

β)  Διαδρομή . Φάνες – Παραδείσι – Παστίδα – Ιαλυσού – Ιξιά – Αγ. Απόστολοι – Ανάληψη – Ρόδος και επιστροφή μετά συνοδού ( Λεωφορείο είκοσι θέσεων )

    Ημερήσιο κόστος διαδρομής με ΦΠΑ 154,28 €

 

   Για το νησί της Καρπάθου (Ολυμπος )

α)  Διαδρομή  Διαφάνι – Ολυμπος με επιστροφή δύο διαδρομές ( Μικρό Λεωφορείο )

  Ημερήσιο κόστος διαδρομών  με ΦΠΑ 82,38 €

 

   Για το νησί της Καλύμνου

α)  Διαδρομή Βοθύνοι – Κάλυμνος με ενδιάμεσες στάσεις και επιστροφή ( Μεγάλο Λεωφορείο )

 Ημερήσιο κόστος διαδρομής  με ΦΠΑ 58,31 €

β) Διαδρομή Σκάλια –Καλυμνος με ενδιάμεσες στάσεις και επιστροφή ( Μεγάλο Λεωφορείο )

Ημερήσιο κόστος διαδρομής με ΦΠΑ 76,72 €

γ)  Διαδρομή Ρήνα – Βαθύ  με ενδιάμεσες στάσεις και επιστροφή ( Μεγάλο Λεωφορείο )

Ημερήσιο κόστος διαδρομής  με ΦΠΑ  58,31 €

δ) Διαδρομή  Μετόχι – Βαθύ  με ενδιάμεσες στάσεις και επιστροφή ( Δ.Χ.Ε )

Ημερήσιο κόστος διαδρομής με ΦΠΑ  20,38 €

στ)  Διαδρομή Βαθύ – Κάλυμνος  με ενδιάμεσες στάσεις και επιστροφή ( Μεγάλο Λεωφορείο )

Ημερήσιο κόστος διαδρομής  με ΦΠΑ 67,97 €

 

                                                         

                           

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου                                                                                     

Α.1  Γενικά

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων τα απαιτούμενα οχήματα για τη μεταφορά των μαθητών

Α.2 Δρομολόγια – διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων

α)  Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές  σε συγκεκριμένο τόπο που θα καθορίσουν οι Δ/ντές των Σχολείων

β) Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετεγγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους . Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά μόνο σε διακοπή της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων .

γ) Η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το Σχολείο θα οριστικοποιηθούν με την έναρξη της σύμβασης , καθ΄ υπόδειξη των διευθυντών των σχολείων . Τυχόν αλλαγές , ως προς την ώρα των δρομολογίων ή τον αριθμό των στάσεων θα γίνονται μόνο από τον διευθυντή του σχολείου , ύστερα από συνεννόηση με τους γονείς /κηδεμόνες και τον ανάδοχο . Η τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε λεπτά της ώρας .

Α.3   Τήρηση ωραρίων

α)  Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις . Ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου , γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών .

β)  Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του , στο καθορισμένο σημείο συνάντησης του συνοδευόμενο με τυχόν συνοδό . Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του οχήματος στην αφετηρία , δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του οχήματος στο σχολείο .

γ) Για την αναχώρηση από το σχολείο , μετά τη λήξη των μαθημάτων , κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του σχολείου κατά την ώρα που έχει συμφωνηθεί με την λήξη των μαθημάτων δ) Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης και παραλαβής νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα , είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των μαθητών .

ε) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί , με υπαιτιότητά της , τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις . Επίσης σε περίπτωση καθυστέρησης στην αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία , άφιξής του στο σχολείο ή αποχώρησής του από αυτό , επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις .

στ) Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων –προστίμων επιβάλλονται από την Οικον. Επιτροπή .

 

Α.4  Οδηγοί – Συνοδοί

α .  Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στο λεωφορεία κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό , τον /την συνοδό , τους μεταφερόμενους μαθητές .

β.  Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες εκτέλεσης του δρομολογίου για τη μεταφορά των μαθητών , να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος , που προκύπτει ή την

αρση κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά  να λαμβάνει , χωρίς χρονοτριβή κάθε κατάλληλο μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών .

γ. Οι μετακινήσεις των μαθητών και των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από την Π.Ν.Α προκειμένου για μαθητές Α/θμιας  εκ/σης και ειδικών σχολείων θα γίνονται με τη συνοδεία συνοδών , που η αποζημίωσή τους βαρύνει τον ανάδοχο .

δ. Οι οδηγοί των χρησιμοποιουμένων λεωφορείων θα έχουν υποχρεωτικά τα εκ του νόμου οριζόμενα προσόντα ( κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης , προυπηρεσία οδηγού κ.λ.π )

ε.   Για τους οδηγούς και τους συνοδούς , ο ανάδοχος πρέπει να δώσει στην Π.Ν.Α όταν της ζητηθούν , στοιχεία ταυτότητας προυπηρεσίας  και αν χρειασθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό υγείας .

στ.  Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού , αν αυτός /ή παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα , που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με μαθητές εκπ/κούς ή γονείς , εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα . Στην περίπτωση αυτή, η Π.Ν.Α δύναται , μετά τη διαπίστωση των καταγγελλομένων , να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση του συγκεκριμένου οδηγού ή συνοδού από τον ανάδοχο , υποχρεωμένου του τελευταίου να αποδεχθεί αυτή , άνευ αντιρρήσεων και εντός  πέντε ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση .

ζ.    Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο , που θα υπογράφεται καθημερινά από τον διευθυντή κάθε σχολείου , τον οδηγό και το συνοδό , τόσο για την ώρα άφιξης στο σχολείο ,όσο και αναχώρησης από αυτό.

Α.5  Τροποποιήσεις των δρομολογίων

α.    Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια  της σχολικής περιόδου δημιουργηθούν νέες ανάγκες μεταφοράς για οποιδήποτε λόγο δύναται η Π.Ν.Α να προβεί σε  τροποποίηση υφισταμένων δρομολογίων την οποία ο ανάδοχος αποδέχεται άνευ αντιρρήσεως .

β,. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Π.Ν.Α , σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπομένων στο άρθρο 1 δρομολογίων .

Α.6.  Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα

α.    Η μεταφορά  των μαθητών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με το λεωφορείο ή επιβατικά οχήματα Δ.Χ του αναδόχου που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας .  Τα λεωφορεία που εκτελούν τα δρομολόγια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και προυποθέσεις που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι , προεδρικά διατάγματα , υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών .

β.    Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση , γενική εμφάνιση και καθαρά.  Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας   Κ.Τ.Ε.Ο σύμφωνα με το νόμο Τα οχήματα θα φέρουν υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης επικοιν. Ή κινητής τηλεφωνίας , για να επικοινωνούν μεταξύ τους , με το γραφείο της αναδόχου και το σχολεία που εξυπηρετεί . Η ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στον διευθυντή κάθε σχολείου που εξυπηρετεί . Επίσης θα διαθέτουν κλιματισμό .

γ.    Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα μεταφέρουν , σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι επιβάτες .

δ.    Ο ανάδοχος είναι ο  μόνος υπεύθυνος απέναντι στο νόμο για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν ευθύνες .

ε.  Σύμφωνα με την Κ.Υ. Α  των υπουργών Οικον. και μεταφ, με αριθμ. 43917/5066/14-9-2006 τα  λεωφορεία που θα αναλάβουν το έργο της μεταφοράς των μαθητών είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας που να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές , πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΚ ( ή νεώτερη ) ή τον κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ –ΟΗΕ

στ.    Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένης σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες , επί του καθίσματος , ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση μεταφοράς  , ανεξάρτητα από το μήκος διαδρομής .

Α.7  Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων

α.  Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή της ένα όχημα ανάλογο και εξίσου κατάλληλο , σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης , ως εφεδρικό για την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε  οχήματος , που για οποιονδήποτε  λόγο ή αιτία θα ματαιώνει την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου .

β.   Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό , ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών , με τη χρήση του προσφερότερου μέσου ( ταξί ή λεωφορείου ) .

γ.    Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείου και άλλο όχημα , που θα χρησιμοποιηθεί να είναι τέτοιας χωρητικότητας , ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές .

δ.   Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τα οχήματα , που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση για την μεταφορά των μαθητών και για τη μονιμότητα των οχημάτων . Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση τους με άλλα χωρίς λόγο. . Αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο λόγω βλάβης του οχήματος , στις περιπτώσεις όμως αυτές , τούτο γνωστοποιείται εγκαίρως στον διευθυντή του σχολείου.

ε. Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος πρέπει να περιλαμβάνεται στο πωλητήριο συμβόλαιο  ο όρος ότι ο νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση.

Α.8.  Ασφαλιστική κάλυψη

α .   Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα , κύριο ή εφεδρικό , που θα χρησιμοποιείται από την ανάδοχο για το έργο της μεταφοράς ,πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημιές , όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημιές .

β.    Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της σύμβασης μεταφοράς . Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης .

γ.   Ο ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα , που θα χρησιμοποιήσει , θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημιές τρίτων .

δ.     Την ευθύνη των μαθητών από την στιγμή της επιβίβασής τους στο μεταφορικό μέσο , μέχρι την αποβίβασή έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήματος .

ε.      Ο ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές ποινικά και αστικά για τυχόν τραυματισμούς , όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στο λεωφορείο και λοιπά οχήματα , αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους .