Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την «Υποστήριξη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων στην υλοποίηση της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2020»» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), προϋπολογισμού 17.980,00€ συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.

Η Πρόσκληση.

image_print