Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος   για την ανάδειξη προμηθευτή  για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για την  Περιφ. Ενότητα  Καρπάθου και έως του  ποσού των 700 € για το έτος 2015.