ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Ρόδος 01 Φεβρουαρίου 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 679

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ταχ.Δ/νση          :Γεωργίου Μαύρου 2              ΠΡΟΣ:         ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

                                ( Κτίριο Ζέφυρος )                         

Ταχ.Κώδικ.        :851 32 Ρόδος                    

Πληροφ.             :Δημ. Γαλατάς                                

Τηλέφωνο         :2241364880                     

ΦΑΞ                      :2241364875                       

E – mail                :vetdodec@otenet.gr                 

                

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ψυγείων».

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναζητεί προμηθευτή για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου και του Αγροτικού Κτηνιατρείου Ρόδου, για την προμήθεια δύο (2)  Ψυγειοκαταψύκτων , με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Τύπος ψύξης Full No Frost, Ενεργειακή Κλάση A+++ ,Χρώμα Inox ή Ασημί

Χωρητικότητα σε lt (κατάψυξη) 100 και άνω, Χωρητικότητα σε lt (συντήρηση) 250 και άνω, με ύψος προϋπολογισμού 1.800,00 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).

 Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει  με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Στην τιμή περιλαμβάνονται  οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.

Η παράδοση των ψυγείων και η τοποθέτηση θα γίνει στις έδρες των Υπηρεσιών με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδ/σου στην οδό Γ. Μαύρου 2 (Κτίριο Ζέφυρος) στην Ρόδο ή μέσω email : vetdodec@otenet.gr ,  και ώρες 08:00 π.μ έως και 01:00 μμ έως την Παρασκευή  19/02/2021.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο παρακάτω τηλέφωνο:

 

Ε.Π.

Ο

Διευθυντής  Κτηνιατρικής

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

 

2241 364880                                           

image_print