ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Ρόδος 07 Φεβρουαρίου 2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 1009

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ταχ.Δ/νση          :Γεωργίου Μαύρου 2              ΠΡΟΣ:         ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

                                ( Κτίριο Ζέφυρος )                         

Ταχ.Κώδικ.        :851 32 Ρόδος                    

Πληροφ.             :Δημ. Γαλατάς                                

Τηλέφωνο         :2241364880                     

ΦΑΞ                      :2241364875                       

E – mail                :vetdodec@otenet.gr                 

                

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ψυγείων».

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναζητεί προμηθευτή, για την προμήθεια ενός ψυγείου συντήρησης Θάλαμος 400 lt και άνω και ενεργειακής κλάσης Α+ και άνω, με ανοξείδωτη πρόσοψη , με ύψος προϋπολογισμού 1.100,00 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ) και ενός ψυγείου καταψύκτη ντουλάπα, ενεργειακής κλάσης Α+ και άνω, τεχνολογία Full No Frost,

με ύψος προϋπολογισμού 1.100,00 € (συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).

Το ψυγείο θα παραδοθεί στην Δ/νση Κτηνιατρικής Δωδ/σου (Ρόδος, 5ος όροφος κτιρίου Ζέφυρος) με άξοδα του προμηθευτή

 Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει  ανά είδος με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδ/σου στην οδό Γ. Μαύρου 2 (Κτίριο Ζέφυρος) στην Ρόδο ή μέσω email : vetdodec@otenet.gr ,  και ώρες 08:00π.μ έως και 01:00μμ έως την Παρασκευή  15/02/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο παρακάτω τηλέφωνο

2241 364880