Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών διερμηνείας, και φιλοξενίας των διερμηνέων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοργάνωσης της 34ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Νήσων της CPMR, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στην Ρόδο, στις 22-23 Απριλίου 2014.