Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορέα για το Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης της Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Ρόδος 07 Ιανουαρίου 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 51

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ταχ.Δ/νση          :Γεωργίου Μαύρου 2              ΠΡΟΣ:                                         ( Κτίριο Ζέφυρος )                         

Ταχ.Κώδικ.        :851 32 Ρόδος                    

Πληροφ.             :Δημ. Γαλατάς                                

Τηλέφωνο         :2241364880                     

ΦΑΞ                      :2241364875                       

E – mail                :vetdodec@otenet.gr                 

                

  

   από την έδρα της Υπηρεσίας στη Ρόδο προς την εταιρία πλήρωσης των φιαλών με υγρό άζωτο και κατόπιν προς το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για ανεφοδιασμό τους με σπέρματα στην Αθήνα και την επιστροφή τους με ύψος προϋπολογισμού 3.000,00 €(συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).

  με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Με την προσφορά η τιμή προς μεταφορά δίνεται ανά φιάλη, όπως καθορίζεται στην

emailvetdodecotenetgrΤετάρτη  22/01/2020.

364880

                                             Διευθυντής   Κτηνιατρικής

ΗΛΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ