ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Ρόδος 07 Ιανουαρίου 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 51

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

             ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ταχ.Δ/νση          :Γεωργίου Μαύρου 2              ΠΡΟΣ:         ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

                                ( Κτίριο Ζέφυρος )                         

Ταχ.Κώδικ.        :851 32 Ρόδος                    

Πληροφ.             :Δημ. Γαλατάς                                

Τηλέφωνο         :2241364880                     

ΦΑΞ                      :2241364875                       

E – mail                :vetdodec@otenet.gr                 

                

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορέα για το Πρόγραμμα  

                Τεχνητής Σπερματέγχυσης της Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου».

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναζητεί μεταφορέα, για τη μεταφορά φιαλών αζώτου μεταφοράς σπερμάτων για τις ανάγκες του Προγράμματος Τεχνητής Σπερματέγχυσης,   από την έδρα της Υπηρεσίας στη Ρόδο προς την εταιρία πλήρωσης των φιαλών με υγρό άζωτο και κατόπιν προς το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων για ανεφοδιασμό τους με σπέρματα στην Αθήνα και την επιστροφή τους με ύψος προϋπολογισμού 3.000,00 €(συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ).

Η αξιολόγηση των προσφορών για την τελική επιλογή του προμηθευτή, θα γίνει  με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Με την προσφορά η τιμή προς μεταφορά δίνεται ανά φιάλη, όπως καθορίζεται στην πρόσκληση. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχών υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ.

Τα προσφε΄ρομενα θα παραδοθούν στα γραφεία της Δ/νσης στη Ρόδο.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο γραφείο της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δωδ/σου στην οδό Γ. Μαύρου 2 (Κτίριο Ζέφυρος) στην Ρόδο ή μέσω email : vetdodec@otenet.gr ,  και ώρες 08:00π.μ έως και 01:00μμ έως την Τετάρτη  22/01/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο παρακάτω τηλέφωνο:

2241 364880

                                                                        Ε.Π.

                                                                           Ο

                                                     Διευθυντής   Κτηνιατρικής

 

 

 

                                                         ΗΛΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ