ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Kάρπαθος    13/5/2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.      750

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-Η.Ν. ΚΑΣΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας , ΚΑΡΠΑΘΟΣ                                     

Πληρ. :  Δ. Σεβδαλής

Τηλ:      2245361213                                                                        

Email:   @                                    

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ &  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ –  ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΚΑΣΟΥ ΣΕ ΝΕΟ ΧΩΡΟ

                      (2H  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ,  λόγω μη συμμετοχής στην πρώτη)

 

 

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ν. Δωδ/σου /ΠΕ Καρπάθου-Κάσου προκειμένου  να  προβεί  στην μετεγκατάσταση του Τμήματος Μεταφορών και Επικοινωνιών Καρπάθου  σε νέο χώρο εντός του Επαρχείου  καλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρίες όπως μέχρι την Πέμπτη  20 Μαΐου  2021 και ώρα 14:00  να  προσέλθουν στο Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Καρπάθου στο Επαρχείο    να  καταθέσουν προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο (μαζί  με φορολογική/ασφαλιστική ενημερότητα /αντίγραφο ποινικού μητρώου  )  σύμφωνα με την παρακάτω Τεχνική Έκθεση.

Οι προσφορές μπορούν επίσης να σταλούν ηλεκτρονικά  στο:    tm.intop@ kar.pnai.gov.gr. Κριτήριο επιλογής προμηθευτή   η οικονομικότερη προσφορά ή συνδυασμός προσφορών.

 

 

                             ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 

Θέμα : Μετεγκατάσταση και Εξοπλισμός Τμήματος Μεταφορών& επικοινωνιών Καρπάθου σε Νέο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση της   του κοινού.

 

 

Με την παρούσα τεχνική έκθεση σας υποβάλλουμε τις εργασίες που θα πρέπει να εκτελεστούν και τις προμήθειες που πρέπει να υλοποιηθούν για την λειτουργία του γραφείου σε νέο μεγαλύτερο χώρο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.

 

 

 

  1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ

 

α. ΕΠΙΠΛΟ ΓΚΙΣΕ ΑΠΟ ΜΕΛΑΜΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

     Χ0,60Μ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ & ΠΟΡΤΑΚΙΑ

β. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΖΑΜΙ η

    ΠΛΕΞΙΓΚΛΑΣ ΠΑΧΟΥΣ cm. Και ΥΨΟΣ 50 cm και μήκος 5,10 m.

γ. ΚΑΡΕΚΛΕΣ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ  τεμ.  4

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έως  ευρώ + ΦΠΑ= ,00 ευρώ.

 

 

 

  1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   ΓΡΑΦΕΙΟΥ –ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

 

 

α. Μεταφορά δύο τηλεφωνικών Γραμμών.

β. Μεταφορά δύο τηλεφωνικών Γραμμών on line

γ. Εγκατάσταση δύο νέων γραμμών δικτύου υπολογιστών

δ. Αποσύνδεση του εξοπλισμού μεταφορά και τοποθέτηση του στην νέα αίθουσα. Καθώς και σύνδεση των φωτοτυπικών δίκτυο.

ε. Γενική δοκιμή των συστημάτων για να διαπιστωθεί η

    λειτουργία τους.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ έως  700 ευρώ + Φ.Π.Α.= 868,00  ευρώ

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι  ο συνολικός προϋπολογισμός  για τη  μετεγκατάσταση του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ είναι ,00 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (24%).

 

 Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες  μπορούν να δώσουν προσφορά  είτε για το Τμήμα 1  ή για το Τμήμα 2 της Τεχνικής Έκθεσης  ή και για το συνολικό έργο.(Τμήμα 1 και Τμήμα 2) .

 

. Η πληρωμή του/των  αναδόχου /χων θα γίνει από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.(Χρόνος πληρωμής  περίπου 3 μήνες).                                  

 

                                             Η  Έπαρχος Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου

 

 

 

                                                                  Καλλιόπη Νικολαΐδου