Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλεί τις εταιρείες που επιθυμούν, να υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για τις εργασίες απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου για το έτος 2014. Όλη η πρόσληση εδώ.