Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων άδειων ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων.

 

Η Απόφαση, Όλη η πρόσκληση, Αίτηση για χορήγηση νέας άδειας ΕΔΧ-Νομικό πρόσωπο 2021, Αίτηση για χορήγηση νέας άδειας ΕΔΧ-Φυσικό πρόσωπο 2021.