Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέων άδειων ΕΔΧ αυτοκινήτων ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 στις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων.

 

Όλη η πρόσκληση,

Αίτηση για χορήγηση νέας άδειας ΕΔΧ-Νομικό πρόσωπο 2019,

Αίτηση για χορήγηση νέας άδειας ΕΔΧ-Φυσικό πρόσωπο 2019