Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με το για τη Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου.

ΑΙΤΗΣΗ_ΝΟΜΙΚΟΥ_ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΝΑΙ

ΑΙΤΗΣΗ_ΦΥΣΙΚΟΥ__ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΝΑΙ