Παρακαλούμε όπως μας στείλετε οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομεία για τα ανταλλακτικά Η/Υ που υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο έως την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014.

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 

Τμήμα Πληροφορικής Δωδεκανήσου

Πλατεία Ελευθερίας 1

85100 Ρόδος

2241360630

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ανταλλακτικα 1000 euro.xls

ο μειοδότης έχει υποχρέωση να παραδώσει το σύνολο των υλικών εντός 2 εβδομάδων από την εντολή προμήθειας