Η Περιφερειακή Ενότητα Νάξου προκειμένου να προχωρήσει σε ανάθεση εργασιών "απεντόμωσης – μυοκτονίας – απολύμανσης", στο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Κοντολέοντος συνολικής επιφάνειας 704,5 τ.μ. που στεγάζονται οι υπηρεσίες της και σε τμήμα του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Παπαβασιλείου (πρώην υγειονομικός σταθμός) επιφάνειας 60 τ.μ. που στεγάζονται οι αποθήκες του προγράμματος ΤΕΒΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε. Νάξου), καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι σε θέση να παρέχει τις παραπάνω εργασίες, να επισκεφθεί τους παραπάνω χώρους και να εκδηλώσει ενδιαφέρον υποβάλλοντας σχετική οικονομική προσφορά. Επίσης γίνεται γνωστό ότι για τις εν λόγω εργασίες θα πραγματοποιηθούν δύο (2) εφαρμογές κατά τους μήνες Αύγουστο και Οκτώβριο και ως κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή.

Την προσφορά σας μπορείτε να υποβάλλετε στην Περιφερειακή Ενότητα Νάξου αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά μέχρι την 12:30 μ.μ της 27/06/2017.

Ο Έπαρχος Νάξου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

image_print