Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δέχεται κλειστές σφραγισμένες οικονομικές προσφορές προκειμένου να προμηθευτεί εξοπλισμό για την ψηφιοποίηση των φακέλων αδειών οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Κυκλάδων: επτά Η/Υ, επτά οθονών Η/Υ και οκτώ σαρωτών εγγράφων«Scanners» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προμήθειας του εξοπλισμού, προϋπολογισμού έντεκα χιλιάδες εξακόσια ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16% (11.600,00 €).
¨
image_print