ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ-ΚΑΣΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Πλ.Ελευθερίας , ΚΑΡΠΑΘΟΣ                                                         Kάρπαθος  15/1/2020

Πληρ. : Δ. Σεβδαλής

Τηλ:      2245361213                                                                                            ΑΡ. ΠΡΩΤ.  140

Email:  d.sevdalis@kar.pnai.gov.gr                                                                        

 

ΘΕΜΑ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ.  

 

Στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου /ΠΕ Καρπάθου –Ηρωικής Νήσου   με τον ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΜΕΝΕΤΩΝ  «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» της εκδήλωσης «ΚΑΡΠΑΘΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΨΙΜΟ ΤΟΥ ΠΙΠΕΡΙΟΥ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ»  στις 2 Μαρτίου 2020 καλούμε όσους ενδιαφέρονται να μας αποστείλουν προσφορά τους αποκλειστικά και μόνο για τα παρακάτω: 

1)      20 εξάδες νερά   του 1,5 L           7)  12 κιλά παντζάρια 

2)      20 λαγάνες του κιλού                   8)  1000 ποτήρια πλαστικά του Κρασιού

3)      16 κιλά ταραμοσαλάτα                9)   1000 ποτήρια πλαστικά του νερού

4)      10 κιλά  ελιές                               10)   200 πιάτα  χάρτινα

5)      15 κιλά ντομάτες                         11)  1000 χαρτοπετσέτες

6)      15 κιλά τουρσί                             12)   50 Τραπεζομάντηλα

Στην προσφορά σας θα πρέπει φαίνεται το αναλυτικό κόστος του κάθε είδους,  καθώς και το τελικό συγκεντρωτικό κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ . Θα αποσταλεί υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο και με σφραγίδα της επιχείρησης σας με ευανάγνωστα τα φορολογικά σας στοιχεία, σκαναρισμένη στο e-mail: tm.intop@kar.pnai.gov.gr  έως την Τετάρτη  22  Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00 ή αυτοπροσώπως στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Οικονομικού Καρπάθου στο Επαρχείο.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εφάπαξ, μετά το πέρας της δράσης, βάσει των νόμιμων μέσων και διαδικασιών πληρωμής.(Περίπου 90 ημέρες)

Σας ενημερώνουμε πώς για να προχωρήσουμε σε ανάθεση της δαπάνης σε εσάς στην Οικονομική Επιτροπή  θα πρέπει να μας προσκομίσετε άμεσα τα παρακάτω δικαιολογητικά, ανάλογα με το κόστος της προσφοράς σας:

1.              Εκτύπωση από το taxisnet των ΚΑΔ της επιχείρησης

2.                Εγγραφή στο ΓΕΜΗ ή στο οικείο Επιμελητήριο

3.        Για ποσά άνω των 1.500€ -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΣΧΥ

4.        Για ποσά άνω των 2.500€ πλέον της Φορολογικής Ενημερότητας απαιτείται και ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Σε περίπτωση εταιρίας,  τα Ποινικά Μητρώα όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας και το Πρακτικό σύστασης σε σώμα του Δ.Σ.)

5.         Για ποσά άνω των 3.000€ απαιτείται και ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΙΣΧΥ

Προσοχή:

1.    Οι ποσότητες και τα είδη της προσφοράς σας θα πρέπει να συμφωνούν απολύτως με αυτά που σας ζητούνται. Οποιαδήποτε αλλαγή από μέρους σας, είτε σε είδος είτε σε ποσότητα, αυτόματα σας αποκλείει από τη διαδικασία.

2.    Στην περίπτωση που το ποσό της προσφοράς σας προ ΦΠΑ είναι άνω των 2.500€ θα χρειαστεί να εκδώσετε Ποινικό Μητρώο με ημερομηνία μεταγενέστερη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (θα ειδοποιηθείτε από την Υπηρεσία εάν η προσφορά σας είναι η πιο οικονομική για να προχωρήσετε στη διαδικασία έκδοσης Π.Μ.)

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση και πληροφορία

 

                                                                                               

                                                           Η  Έπαρχος Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου

 

 

 

       Καλλιόπη Νικολαΐδου