Πρόσκληση (9η) σε συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη