ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(για τις Μ.Π.Ε)

 

Ρόδος,  6 Μαΐου 2015

Αριθ. Πρωτ. : 54141

 

        

 

Ταχ. Δ/νση

:

Πλατεία Ελευθερίας 1

ΠΡΟΣ:

1)      Τα Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

2)      Τα Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου       

                      

     (Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

 

 

Ταχ. Κώδ.

:

85100 ΡΟΔΟΣ

 

Πληροφορίες

:

Πιννίκα Ανθούλα  – Ρόδος

Δούβας Θανάσης  – Σύρος

 

Τηλέφωνο

:

:

2241364900-02 Ρόδου          22810 98831 Σύρου

 

fax

:

2241364907  Ρόδου
2281098809  Σύρου

 

e-mail :           

::

a.pinika@rho.pnai.gov.gr

 

a.douvas@5116.syzefxis.gov.gr

 

KOIN.

Όπως ο κάτωθι πίνακας αποδεκτών.

 
             

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

 

                       

     Σας καλούμε στην 8η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί ημέρα Τρίτη 12-5-2015  και ώρα 11.00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας  στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/11-04-2012  με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010,καθώς σύμφωνα και με την υπ’ αριθμό 139/2014 απόφαση, συνεδρίασης 12ης /10-10-2014 του Περιφερειακού Συμβουλίου, περί μεταβίβασης στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου της αρμοδιότητας «Γνωμοδότηση  για έγκριση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα :

1)    Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)  έργου «Υφιστάμενη βιοτεχνία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος «Γιαννοχώροφα» Δήμου Καλύμνου.»

2)    Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου «Διαβίβαση σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Α ) του ορυχείου κίσσηρης, έκτασης 785.766.42 τμ. στη Νήσο  Γυαλί Τ.Κ. ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ, Δ.Ε. Νισύρου, Δήμου Νισύρου , Π.Ε. Κω, Νομού Δωδεκανήσου, από τη “ΛΑΒΑ ΜΕΤΑΛΕΥΤΙΚΗ κ ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Ε.”.

3)    Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου « Εγκατάσταση  επεξεργασίας  ΑΕΚΚ & παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  εντός «προσωρινού» υφιστάμενου εργοταξίου, εντός μισθωμένου  γηπέδου  επιφανείας 21.6490 τμ (ΚΜ 549 Γαιών Παστίδας) στη Δημοτική  Ενότητα Πεταλούδων, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, της ¨ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.¨».

4)    Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου «Υφιστάμενος Τουριστικός Λιμένας Μανδρακίου, Δ.Ε. Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου , Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με φορέα του έργου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου».

5)    Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου « Επέκταση υφιστάμενης  ξενοδοχειακής  μονάδας  5*, δυναμικότητας 795 κλινών, στην περιοχή ¨ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ –ΜΠΑΜΙΑΛΙΚΙ¨ Δημοτικής Ενότητας Κω , Δήμου Κω , Νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου, ιδιοκτησίας “Τ.Ξ.Ε. OCCΙDENTAL  AN.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”».

6)    Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου  «Επέκταση υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας (BLUE LAGOON VILLAGE), κλασικού τύπου, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 670 κλινών σε τελική δυναμικότητα 800 κλίνες, με αύξηση και της επιφανείας του γηπέδου, σε συνολική επιφάνεια 110.669,70 τμ, στην  περιοχή ΠΙΣΣΗ ΚΡΟΜΜΥΔΙΑ Κεφάλου Κω, Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών, Δήμου Κω, Νήσου Κώ, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου  Αιγαίου, ιδιοκτησίας “Γ.Ξ.Τ.Ε. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΚΩ Α.Ε.”».

7)    Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (  Μ. Π.Ε ) έργου  « Υφιστάμενη Ξενοδοχειακή μονάδα κλασσικού τύπο τριών αστέρων (3*), (ΘΑΛΑΣΣΑ),εγκεκριμένης δυναμικότητας 190 κλινών (πραγματικής 257 κλινών), εντός γηπέδου επιφάνειας 20.072,0 τμ, στην περιοχή “ΛΑΜΠΗ” ΚΜ 312Α &303 Γαιών Κω Εξοχής), Δήμου Κω, Νομού Δωδεκανήσου ιδιοκτησίας της “ ΗΡΙΔΑΝΟΣ Α.Ε.”».

8)    Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)    έργου «Εκμετάλλευση λατομείου παραγωγής αδρανών υλικών σε έκταση 15,205 στρ στη θέση « ΧΑΧΟΥΜΗ » Δ.Δ Σαγκρίου Δήμου Νάξου Ν. Κυκλάδων της Εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.».(ΘΕΜΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ 20-2-15).

9)    Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου  «Σταθμό βάσης Κινητής Τηλεφωνίας COSMOTE στη θέση   « ΚΟΥΤΑΛΑΣ» Σέριφος.

10)  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (  Μ. Π.Ε ) έργου « Λειτουργία Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής ( ΑΣΠ ) ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ  στη νήσο Μύκονο , Νομού Κυκλάδων».

11)  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου «Λειτουργία Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής ( ΑΣΠ ) ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ στη νήσο Σύρο, Νομού Κυκλάδων».

12)   Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου «  Ανέγερση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 5* αστέρων ( 149  κλινών ) στη θέση «Διβούνια» από την TATIANCO ENTERPRISES LIMITED ,στη νήσο Μύκονο , Νομού Κυκλάδων» .

13)   Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε)  με θέμα το Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρος 2014-2020.

14)   Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (  Μ. Π.Ε ) έργου « Βελτίωση – εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Φηρών και βελτίωση – επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δήμου Θήρας Ν. Θήρας Νομού Κυκλάδων».

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                                                                                                                                                                     ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ Γ. ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ

                                                                                                                                                                                                                        ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

  Τακτικά Μέλη Ο.Ε

  1. Χρήστος Μπάρδος
  2. Χρήστος Ευστρατίου
  3. Ευριδίκη Νάκη
  4. Χαρίκλεια Γιασιράνη
  5. Χρηστιάννα Πάπιτση
  6. Ειρήνη Σβύνου
  7. Γεώργιος Μακρυωνίτης
  8. Άννα Μαυρουδή        

 

 

Αναπληρωματικά Μέλη της Ο.Ε.

1.  Νικόλαος Νικολής
2.  Δημήτριος Τσοπανάκης

3.  Ιωάννης Γιαγιάς 
4.  Δημήτριος Χαματζόγλου

5.  Νικόλαος Βενάκης

6.  Παρασκευή – Ελευθερία Φτακλάκη

7.  Ιωάννης Δεκαβάλλας 
8.  Σταύρος Φρούντζας

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.  Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

2.  Αντιπεριφερειάρχες    

3.  Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου

4.  Μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου

5.  Εκτελεστικός Γραμματέας

6.  Νομική Υπηρεσία

7.  κ.κ. Βουλευτές Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

8.  Μέσα Ενημέρωσης  (Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

 

 

 

 

 

 

image_print