ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7//ckfinder/userfiles/files/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7(1).pdfΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-04-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ