ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.