ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.